Menu Luk

Regler

Turneringsregler

Efter indledende gruppespil, vil slutspillet blive opdelt i A og B rækker og dermed vil der være  A og B finaler.

Alle hold er garanteret min. 5 kampe.

Samme spiller må kun deltage på ét klubhold, dog må en spiller rykkes op, såfremt vedkommende erstatter en skadet spiller. Efterfølgende er spilleren låst på det hold vedkommende er rykket op på og kan ikke rykkes ned igen.
Der spilles efter JHFs regler, dog med nedenstående undtagelser.

Aldersgrupper og spilletid

 • U11 2012/13 Spilletid 2 x 15 min, spiller på stor bane og der er opgiverkast fra midten af banen.
 • U13 2010/11 Spilletid 2 x 15 min
 • U15 2008/09 Spilletid 2 x 15 min
 • U17 2006/07 Spilletid 2 x 20 min

I de indledende kampe kører uret i pausen. Tiden for udvisninger stoppes dog.

I semifinaler og finaler stoppes uret i pausen.

Er et hold tilmeldt med mere end 12 spillere, må der kun benyttes 12 spillere pr. kamp, i U11 rækkerne er det også tilladt at bruge 12 spillere. Ved Bjerringbro Julecup er der muglighed for at bruge spillere fra andre klubber.

Ved pointlighed

 • Flest point indbyrdes
 • Måldifferencen i indbyrdes kampe
 • Måldifferencen i samtlige kampe
 • Flest scoret mål i puljen
 • Lodtrækning

Uafgjort efter kvartfinale, semifinale eller finale

 • Omkamp på 1 x 5 min.
 • Fem straffekast til hver (fem forskellige spillere)
 • Ét straffekast til hver, indtil der er fundet en vinder. 

Aldersgrænser

Der spilles efter JHF´s dispensation regler. Dispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til dette hold. Der kan benyttes op til 3 spillere. Dokumentation for lovlig dispensation skal fremsendes til Bjerringbro Julecup.

Dommere

Alle dommere er godkendt til de rækker de dømmer.

 • U11, U13 og U15 piger – Indledende og slutspilskampe dømmes af 1 dommer.
 • U15 drenge – B-slutspilskampe dømmes af 1 dommer. A-slutspillet dømmes af 2 dommere.
 • U17 – Alle kampe dømmes af 2 dommere.
 • Alle finaler undtagen U11 og U13 dømmes af 2 dommere.

Holdkort

Holdkort skal opdateres via MyTeam og være opdateret inden stævnet starter.
Hvis dette ikke overholdes tabes kampene 0-5 indtil dette er bragt i orden.
Holdene skal være omklædt og spilleklar 5 min. før det fastsatte spilletidspunkt.
Udebliver et hold uden acceptabel grund tabes kampen 0-5.

Det i turneringsplanen sidstnævnte hold

 • Medbringer reglementeret bold.
 • Skifter trøjer/påtager overtrækstrøjer i tilfælde af farvelighed.
 • Stiller op under uret.
 • Giver bolden op.


VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT

Eftertilmelding

Eftertilmelding af spillere skal ske inden de første slutspilskamp og kan kun accepteres såfremt spilleren er anført på ovennævnte holdkort, således at stævneledelsen på forhånd er informeret om en evt. eftertilmelding.

Diskvalifikation og karantæne

Diskvalifikation, som ikke er følge af en 3.-gangs udvisning indberettes til stævneledelsen og medfører min. 1 kamps karantæne i næste kamp.
I grove tilfælde kan der idømmes 2 kampes eller udelukkelse for resten af stævnet.

Protester

Protester skal straks efter kampen meddeles tidtagerbordet, hvor der skal noteres på bagsiden af kamprapporten.

Derefter skal protesten indleveres skriftligt til stævneledelsen eller tidtagerbordet medfølgende et depositum på kr. 300.-, som tilbagebetales i tilfælde af medhold.